Vai tetovējums var negatīvi ietekmēt izredzes iegūt darbu?

Kaut gan mūsdienās sabiedrība arvien tolerantāk sāk skatīties uz cilvēkiem ar tetovējumiem, nereti tāpat nākas dzirdēt par to, ka tieši šie ādas rotājumi ir iemesls tam, ka cilvēki nav pieņemti darbā vai arī darbiniekiem tiek liegtas karjeras izaugsmes iespējas. Uzņēmumi nereti norāda, ka tetovējumi neiet kopā ar uzņēmuma filozofiju, tāpēc apkalpojošajā sfērā never strādāt cilvēki ar tetovējumiem. Kā tad īsti ir, vai tetovējumi mūsdienās tiešām var būt iemesls darba atteikuma, un kas vēl par to visu jāzina?

Ko par to saka likums?

Likums atsevišķi nenosaka vai tetovējumi drīkst vai nedrīkst būt iemesls darba atteikumam, taču tas nosaka, ka cilvēkus nedrīkst diskriminēt pēc ārējā izskata. Protams, šo noteikumu var viegli apiet, jo dara devējs tāpat izvēlēsies kandidātus, kas viņam ir tīkamāks. Kā iemesls atteikumam var tikt norādīts jebkas cits, piemēram, kompetences trūkums, turvallisia nettikasinot suomalaisille, citu kandidātu pārākums utt. Ja darba devējs negribēs savā uzņēmumā darbinieku ar tetovējumiem, viņš to nepieņems un kandidāts tāpat nevarēs pierādīt, ka tā ir diskriminācija.

Ko saka darba devēji?

Cits jautājums ir par to, ko par to visu saka paši darba devēji. Cik daudz tad ir tādu uzņēmumu, kas tiešām nevēlas savā kolektīvā cilvēkus ar tetovējumiem un ir gatavi ņemt darbā cilvēku ar zemāku kompetenci, tikai tāpēc, ka viņa izskats atbilst uzņēmuma tēlam? Ir veiktas aptaujas un vairums darba devēju gan norāda, ka primārais vienmēr ir darbinieks zināšanas, kompetences un darba pieredze. Ārējo izskatu vairums min kā otršķirīgu vai pat pilnīgi nenozīmīgu. Ja būtu jāizvēlas starp diviem darbiniekiem ar vienādiem CV, vairums gan ņemtu darbā cilvēkus bez tetovējumiem. Pret tetovējumiem pārsvarā ir tādas iestādes kā bankas, valsts un pašvaldību institūcijas, medicīnas iestāde un atsevišķi veikali. Citas iestādes gan norāda, ka tetovējumi tieši tiek uzskatīti par priekšrocību, jo tie iet kopā ar uzņēmuma filozofiju. Parasti tie ir uzņēmumi ar māksliniecisku ievirzi vai kādi ļoti moderni, jauniešu uzņēmumi.

Ko ņemt vērā, lai tetovējumi netraucētu karjerai?

Diemžēl, tā ir realitāte, ka ļoti prestižos amatos iekļūt cilvēkam ar tetovējumiem var būt problemātiski. Cilvēkam, kurš reprezentē uzņēmumu tomēr vajadzētu atbilst tam, kā šis uzņēmums sevi pozicionē. Neatkarīgi no tā, vai jums tas šķiet vai nešķiet taisnīgi, nevajadzētu tomēr sabojāt savas karjeras iespējas tetovējumu dēļ. Tas gan nenozīmē, ka no šiem rotājumiem pilnībā jāatsakās. Jūs varat taisīt tetovējumus, taču pielūkojiet, lai tie nebūtu ļoti redzamās vietās. Ja tetovējumu nosedz apģērbs, vai arī tas tāpat ir ļoti neuzkrītošs, visticamāk, neviens to pat nepamanīs. Ja tomēr tetovējums ir kādā redzamākā vietā, noteikti netetovējiet neko provokatīvu un vedonlyöntibonukset. Nepieļaujiet, ka vēlme pēc tetovējuma ir pārāka par vēlmi iegūt savu sapņu darbu.

Izdošanas laikā nenovērtēti izcili literārie darbi

Mākslinieku talants bieži netiek atzīts to dzīves laikā. Vairāki izcili rakstnieki un domātāji ir noskatījušies, kā to lieliskākie darbi vai nu paliek vispār neievēroti, vai arī izpelnījās sliktas kritiķu atsauksmes. Šajā rakstā minētas mūsdienās augsti novērtētas grāmatas, kuras, par lielu nožēlu to autoriem, netika uzreiz atbilstoši novērtētas.

Mobijs Diks ir Hermana Melivila pats slavenākais darbs, kas tiek rūpīgi studēts pasaules universitāšu literatūras fakultātēs un ir ietekmējis dažādas popkultūras novirzienus. Melivilam dzīvam esot, tas ne tik ne tuvu tik augstu vērtēts. Melivils piedzīvoja tikai nepilnu 4000 Mobija Dika eksemplāru pārdošanu, kas ir krietni mazāk nekā vairāki citi šī autora darbi. Arī kritiķu atsauksmes nevarēja nosaukt par laipnām. Čārlstonas Dienvidu kritiķu apvienība, sekojot pirmajai grāmatas izdošanai, par to rakstīja: Melivila kungs, radot savas pēdējās dullības atbaidošos tēlus, ir pastrādājis pašu pretīgāko papīra sabojāšanu ar tinti, kādu ir nācies piedzīvot pēdējo gadu laikā. Arī paša Melivila nāve nesacēla nekādu ažiotāžu tā laika sabiedrībā. Viena no retajām avīzēm, kas vispār piepūlējās to paziņot, atsaucās uz slaveno rakstnieku kā Sen aizmirstu autoru.

Mihaila Bulgakova Meistars un Margarita tika sarakstīta 12 gadu garumā, starp 1928. un 1940. gadu. Grāmata netika publicēta līdz pat 1967. gadam, un pat tad padomju cenzūra to izrevidēja no tai netīkamākajām nodaļām. Neskatoties uz to, ka Staļinam ļoti patika Bulgakova sarakstītā luga Turbīnu Dienas, autors bija ļoti kontroversiāla personībā padomju sabiedrībā, lielākajai daļai viņa darbu netiekot cauri cenzūras mašīnai. Tieši tādēļ, Bulgakovs izvēlējās tik ilgi slēpt Meistars un Margarita manuskriptu, reiz pat sadedzinot manuskripta agrāko versiju, bailēs no slepenpolicijas. Bulgakova sieva, kas pēc daudzu domām ir iedvesmas avots Margaritas tēlam, slēpa saglabātos manuskriptus daudzus gadus pēc vīra nāves, lai tas varētu tikt publicēts, Padomju Savienībai kļūstot mazliet liberālākai. Meistars un Margarita ir viens no lieliskākajiem 20. gadsimta darbiem, tomēr, tas gandrīz vai tā arī nekad nesasniedza lasītājus.

Bija jāpienāk Otrā pasaules kara beigām un daudziem gadiem pēc Franca Kafkas nāves, lai viņa labākais darbs Pārvēršanās, iegūtu ievērojamu sabiedrības uzmanību. Sociālistiskajām idejām izplatoties pēckara Eiropā, Kafkas darbs lēnām sāka rezonēties ar lasītājiem arvien vairāk un vairāk. Lai arī Pārvēršanās tika publicēta vēl Kafkam esot dzīvam, tas netika plaši lasīts. Patiesībā, pat pats autors savu darbu neuzskatīja par neko pārāk lielas uzmanības cienīgu. Pēc darba pabeigšanas, Kafka ir rakstījis savam draugam: Es sēžu savā gultā un lasu “Pārvērtības” un saprotu, ka tas ir vājš darbs. Es jūtu dziļas antipātijas pret to un tās neiespējami grūti lasāmajām beigām. Kafkam mirstot, lielākā daļa viņa darbu vēl nebija izdoti, jo comparação de sites de apostas online. Viena no autora pirms nāves vēlmēm bija, lai visi viņa nepublicētie manuskripti tiktu guldīti zemē kopā ar viņu. Pārvērtības tika publicētas literārajā žurnālā 1915. gadā, deviņus gadus pirms viņa nāves, bet šis darbs nenopelnīja ne pilienu tās uzmanības un uzslavu, kādas literatūras pazinēji tam velta šodien.

Policijas priekšnieka darbība kontroles ietvarā

Lai Valsts policija realizētu nepieciešamās darbības attiecībā uz sabiedrības aizsardzību, sākotnēji ir jāsaplāno visi veicamie pasākumi. Par to tieši atbild iecirkņa priekšnieks. Ja vēlaties uzzināt, kāda vēl ir iecirkņa priekšnieka atbildība, iesakām jums spiest šeit.

Policijas iecirkņa priekšnieka uzdevumos ietilpst ir darbības rezultātu analīze un pilnveidošanās iespēju meklēšana. Administratīvās darbības mērķis ir policijas uzdevumu izpilde, kas noteikti likumā “Par policiju”. Policijas iekšējā administratīvā darbā galvenais uzdevums ir nodrošināt kārtību un garantēt sabiedrībai drošību. Policijas ārējā administratīvā darbība ir tas, ko redz sabiedrība. Tā ietver sevī tiesību aktu realizāciju un pārvaldes aktu izdošanu. Šo uzdevumu izpildei ir veidota pēc policijas darba organizācijas un darbības, administratīvā un valsts pārvaldes principiem.

Analizējot policijas iecirkņa priekšnieka darbību, jānorāda, ka policijas iekšējās darbības sakārtotība ietekmē policijas ārējās darbības efektivitāti. Jo labāk sakārtota iekšējā darbība, jo efektīvāk ir iespējams realizēt ārējo administratīvo darbību. Līdz ar to kā primāro noteikumu tam, lai uzlabotu policijas administratīvo darbību, ir jāuzlabo iekšējas darbības kārtība un nosacījumi, kā arī policijas darbinieku motivāciju ar prēmēšanas un atalgojumu sistēmas sakārtošanas palīdzību.

Kontrole attiecas uz visām galvenajām vadības funkcijām (plānošanu, organizēšanu, motivēšanu) un reāli pati kļūst par īpašu funkciju. Pieņemot jebkuru lēmumu, nepieciešams panākt tā obligātu izpildi noteiktos termiņos. Kontroli jāveic kā vadošajam, tā arī padotajam personālsastāvam, un tā ir jārealizē visos lēmuma izpildes posmos, sākot no tā brīža, kad ir pieņemts lēmums līdz tā pilnīgai izpildei. Šī nosacījuma realizēšanu sekmē iedarbīgas, sistemātiskas un operatīvas kontroles sistēmas izveide, kas ir neatņemama lēmuma izpildes sastāvdaļa. Šādas kontroles sistēmas izveide ir iecirkņa priekšnieka uzdevums.

Kontrole būs reāla un efektīva, ja tā tiks veikta laikā, un no tās izrietošie secinājumi tiks praktiski izmantoti. Policijas iecirkņa priekšnieks nedrīkst pieļaut, ka tie ir tikai tukši vārdi.

Zinot kontroles mērķi un noteikumus, var secināt, ka kontroles policijas iecirkņa priekšniekam jābūt kompetentam un vienlaikus arī objektīvam. Kontroles policijas iecirkņa priekšnieka kompetence neprasa pierādījumus. Objektivitātes pamatā ir cilvēka, kurš veic kontroli, neatkarība no personas, kuru viņš kontrolē. Kontrole ir apšaubāma, ja tas, kurš veic kontroli, ir kaut kādā veidā ir atkarīgs no personas, kuru viņš kontrolē. Starp šīm personām nedrīkst pastāvēt tuvas attiecības, piemēram, radniecība, draudzība vai lietišķas intereses.

Policijas priekšniekam ir daudz atbildības un vienlaikus arī noteikumi, kuri pašam ir jāievēro. Līdz ar to ir skaidrs, ka pastāv dažādi apdraudējumi un iespēja kaut kam notikt ne tik labi kā vēlams. Arī Latvijā policijas iecirkņu un citu policijas struktūrvienību priekšniekiem ir daudz uz ko tiekties, kā arī vienlaikus daudz kas ir jau sasniegts. Policijas priekšnieks var ievērojami noteikt kādā veidā notiek iecirkņu un kadetu attīstība, lai ne tikai atbilstu likuma noteikumiem, bet vienlaikus sekotu līdzi mūsdienīgiem risinājumiem kā tikt galā ar dažādiem izaicinājumiem. Nav ideālu priekšnieku nevienā jomā, taču vienmēr ir iespējams tam pēc iespējas vairāk tuvoties, jo tad arī mazāk būs pretestības un citu problēmu no neatbilstošas pārvaldes. Visu ir iespējams attīstīt un uzlabot arī pārvades manierē.

Rakstu sagatavojuši mūsu partneri.

Labākie ekotūrisma galamērķi

Atpūsties atbildīgi un videi draudzīgi ir iespējams jebkurā galamērķī. Viss ir atkarīgs no jūsu pašu izdarītajām izvēlēm, taču ir daži galamērķi, kas īpaši piedomā pie ekotūrisma politikas izstrādes un aicina tūristus iesaistīties īpaši aizraujošos, neparastos un reizē arī videi draudzīgos piedzīvojumos. Ja arī jūs vēlaties izbaudīt fantastiskas brīvdienas un reizē arī būt atbildīgs ceļotājs, kas ievēro ētikas un ilgtspējības principus, nākamo ceļojumu plānojiet uz kādu no minētajiem galamērķiem.

Ruanda

Ruandai ir daudz ko piedāvāt visiem dabas un savvaļas mīļotājiem, kā arī tiem, kas vēlas iepazīt vietējo kultūru un tradīcijas. Ruandā ir vairāki nacionālie parki, kuros var apskatīt dažādas primātu sugas viņu dabiskajā vidē. Populārākais no tiem ir Vulkano Nacionālais parks, kurā iespējams apskatīt gorillas. Lai nodrošinātu, ka gorillas netiek traucētas, apmeklējumu skaits ir strikti ierobežots un nacionālajā parkā ir stingri iekšējās kārtības noteikumi. Ienākumi, kas tiek saņemti no tūristiem par gorillu apskati tiek novirzīti gan tieši gorillu aizsardzībai, gan sugu daudzveidības saglabāšanai kopumā. Arī citi nacionālie parki, pirmkārt, ir orientēti uz dabas saglabāšanu un tūrisms ir instruments, kas šos mērķus palīdz sasniegt – casinopt portugal. Ja vēlaties izbaudīt lielisku atpūtu, kas palīdzēs valsts dabas aizsardzībai, noteikti dodieties uz šo vietu.

Malaizija

Āzija ir kontinents, kur ekotūrisma prakse ir īpaši izplatīta. Veina no valstīm, kur to tiešām var manīt ir Malaizija. Ja vēlaties izbaudīt, ko nozīmē ekotūrisms, dodieties uz Sābas apgabalu. Tur, lietusmežu ielenkumā ir ļoti daudz kempinga mājiņu, kuru uzturēšana un veidošana ir pilnībā ekoloģiska. Šīs mājiņas ir veidotas no dabīgiem materiāliem un tiek apgādātas ar ūdeni, kas savākts ar lietusūdens kolektoriem. Tāpat šajos kempingos ir izstrādāta resursu taupīšanas un atkritumu pārstādes politikas. Šie kempingi nudien zina, k nozīmē ekoloģija, taču pats labākais tajā visā ir fakts, ka visas šīs ekoloģiskā dzīvesveida prakses nekādā veidā neietekmē klienta komfortu. Viss tiek nodrošināts augstākajā līmenī.

Jaunzēlande

Jaunzēlande ir katra aktīvā dabas tūrista paradīze. Tur ir iespējams nodarboties ar teju visiem iespējamajiem aktīvās atpūtas veidiem, taču Jaunzēlandē tiek domāts arī par to, lai šīs aktivitātes nenodarītu kaitējumu dabai. Protams, piedāvājumi ir visādi un ne visi uzņēmēji ir gatavi kaut ko upurēt, lai glābtu vai saglabātu dabu, bet ir iespējams atrast dažādas aizraujošas aktivitātes, kas reizē arī palīdzēs vides saglabāšanai. Piemēram, daudzas snorkelēšanas un niršanas skolas ne tikai piedomā pie tā, lai šis process nenodarītu kaitējumu zemūdens pasaulei, bet arī daļu naudas iegulda atpakaļ vides saglabāšanā. Tāpat Jaunzēlande ir pilna ar nacionālajiem parkiem, no kuriem daudzos ir iespējams apskatīt endēmiskās sugas, kā, piemēram, kivi.

Kostarika

informācija no avota: casinopt24.com

Ja esat īsts ekotūrists, tad jums noteikti kaut reizi mūžā jādodas uz Kostariku. Kostarika visvairāk ir pazīstama tieši ar savām pasakainajām pludmalēm, vulkāniem un dabas daudzveidību. Lielākoties šo valsti klāj džungļi, kuros dzīvo visdažādāko sugu dzīvnieki. Šajā valstī it visur var manīt patiesu cieņu, un respektu pret dabu. Kaut arī šī valsts ir pilna ar kūrortiem, viesnīcām un tūristu atrakcijām, visi šie uzņēmumi domā par ekoloģijas un ilgtspējības principu ievērošanu. Šajā valstī viss notiek kā pēc grāmatas – uzņēmēji ievēro ilgtspējības politiku, nodarbina vietējos darbiniekus, izmanto vietējos resursus utt. Kostarika ir īsts ekotūrisma galamērķis.

Vienkāršas masku receptes sejas skaistumam

Pagatavot sejas maskas mājas apstākļos ir ļoti vienkārši, jo drošivien, ka visas nepieciešamās sastāvdaļas jau atrodas jūsu ledusskapī. Tātad, jums atliek tikai izvēlēties, jūsu ādas tipam piemērotu masku un ķerties pie tās gatavošanas. – Par to lasiet vairāk šeit!

Mūsu dzīve ir pilna ar emocijām, sajūtām un pārdzīvojumiem, mēs priecājamies, skumstam, arī raudam. Visas emocijas, gan priecīgās, gan bēdīgās atstāj mūsu sejā, smalkas, sākuma grūti pamanāmas grumbiņas. Arī laiks nestāv uz vietas…arī tas ievieš savas korekcijas mūsu sejas ādā, bet sievietei, izskatīties jaunai, pievilcīgai un starojošai, gribas vienmēr. Bet, mīļās sievietes, tas nav nemaz tik sarežģīti. Šodien, mēs jums gribam pastāstīt par ļoti vienkāršām, atjaunojošām maskām, kuras jūs varat pagatavot mājas apstākļos.

Piena maska ar savelkošu efektu.

Sajauciet vienu karoti miltu ar pienu, jums jāiegūst krējuma konsistences putriņa, pievienojiet olas dzeltenumu. Uzklājiet, iegūto masu uz sejas ādas, turiet divdesmit minūtes un nomazgājiet ar ūdeni, kuram ir pievienotas daži pilieni citrona sulas. Piena maska ne tikai pabaros jūsu ādu, bet arī lieliski izlīdzinās smalkās grumbiņas un sašaurinās poras.
Kartupeļu maska sausai, novecot sākušai ādai.

Kartupeļu maska ir ļoti vienkārša – uz sejas vajag uzklāt siltu kartupeļu biezputru, tai var pievienot klāt arī mazliet piena vai olīvu eļļas, jāpatur 20 minūtes, bet pēc tam jānomazgā ar vēsu ūdeni. Kartupeļu maska palīdzēs ne tikai atbrīvoties no smalkām grumbiņām, bet arī izlīdzināt sauso sejas ādu.

Atjaunojoša sejas maska ar tūlītēju un negaidītu efektu.

Lai pagatavotu šo masku, jums vajadzēs: sarīvēt citrona miziņu uz smalkās rīves, pievienot vienu tējkaroti citronu sulas, olas baltumu un divas tējkarotes sasmalcinātu auzu pārslu. Iegūto masu rūpīgi jāsamaisa, tās konsistencei ir jābūt līdzīgai biezam krējumam.

Iegūto līdzekli uzklājiet sejas ādai, paturiet 10 minūtes, bet ne ilgāk, nomazgājiet ar aukstu ūdeni, tas palīdzēs sašaurināt poras. Izmantojiet tādu masku ne biežāk kā trīs reizes mēnesī.

Medus – citrona maska.

Atjaunojoša sejas maska ar medu un citronu, piešķirs ne tikai elastību jūsu ādai, bet arī palīdzēs izbalināt vasaras raibumus. Sajauciet viendabīgā masā citrona sulu un četras tējkarotes medus.

Ar Iegūto līdzekli piesūciniet kosmētiskās salvetes un uzklājiet tās uz sejas, trīs reizes 20 minūšu laikā. Iegūtu līdzekli var uzglabāt ledusskapī, aptuveni vienu nedēļu.

Sausas ādas īpašniecēm, šī recepte nederēs, tāpēc ka maska sausina ādu, toties taukainas un kombinētas ādas īpašnieces to var izmantot un viņām šī maska būs īsts atradums.

Auzu pārslu maska.

Lai pagatavotu šo masku jums vajadzēs:

  • 100 g sasmalcinātu auzu pārslu
  • Glāze karsta piena
  • 1 ēdamkarote olīvu eļļas vai augu eļļas.

Sajauciet un rūpīgi samaisiet visas sastāvdaļas, mazliet atdzesējiet masku, uzklājiet uz sejas un dekoltē zonas, atstājiet uz 20 minūtēm, nomazgājiet ar kumelīšu novārījumu un uzklājiet savu mīļāko krēmu. Pēc maskas, jūsu sejas āda būs matēta un tajā paša laikā gan samtaina, gan starojoša.

Bet ja jums ir vajadzīgi lēti blenderi skatiet tos šeit (Precios baratos para licuadoras)

Piesārņojuma cēloņi un sekas

Piesārņojums ir mūsdienu lielākais posts, kas ietekmē mūsu dzīvi dažādos aspektos. Lielākajās pilsētās mēs piedzīvojam dūmakainas debesis, radot iedzīvotājiem svaiga gaisa problēmas, kas var izraisīt dažādas slimības. Arvien biežāk laikrakstos mēs varam ieraudzīt informāciju par oglekļa monoksīda un slāpekļa dioksīda līmeni atmosfērā. Kā tieši mēs piesārņojam mūsu zemi un kādas sekas no tā visa izriet? Par to visu zemāk rakstā aliexpress.

Piesārņojuma cēloņi:

Izejmateriālu ieguves vietas
Rūpniecības minerālvielu ieguves tiek uzskatītas par vienu no galvenajiem piesārņojuma avotiem. Piemēram, akmeņogles ir nepieciešamas, lai saražotu elektroenerģiju. Lai iegūtu šīs ogles, mēs gaisā izvadām toksiskus termiskus dūmus, kas nonāk no raktuvēm. Tas ļoti dramatiski palielina oglekļa dioksīda procentuālo līmeni atmosfērā, izraisot elpošanas traucējumus visām dzīvajām būtnēm.

Lauksaimnieciskā darbība
Lauksaimniecība ir viens no senākajiem avotiem, kas nodara atmosfērā, ūdeņos un zemē lielu postu. Lai palielinātu kultūras ražību, cilvēki pielieto dažnedažādās ķīmiskās vielas, lai paātrinātu un pavairotu augšanu. Ķīmiskie mēslošanas līdzekļi nonāk augsnē, kas tālāk aiziet līdz gruntsūdeņiem, piesārņojot visu ūdens ciklu. Ūdenim iztvaikojot, ķīmiskās vielas nonāk arī atmosfērā, un ar lietu atkal nonāk pie mums. Šis nebeidzamais piesārņojuma cikls raksturojas daudziem procesiem, kā mēs piesārņojam savu pasauli visās jomās.

Transporta līdzekļu emisijas
Modernie transporta līdzekļi izstaro daudz piesārņojumu, dedzinot iekšdedzes dzinēju. Mēs cenšamies pieņemt dažādas normas un regulas, lai atmosfērā nonāktu arvien mazāk šīs emisijas, taču ir vērojama tendence, ka arvien vairāk mājsaimniecībās palielinās privāto automašīnu skaits.

Rūpnieciskās darbības
Pieaugot iedzīvotāju skaitam pasaulē, attīstās arī kopējā ekonomika un masveida industrializācija. Lielie un mazākie uzņēmumi atver ražotnes, lai iegūtu arvien vairāk preces un piederumus. Un, jo lielāks pieprasījums būs pēc šīm precēm, jo vairāk mēs piesārņosim pasauli – ne vien ražojot, bet arī transportējot preces pa visu pasauli.

Piesārņojuma sekas:

Paaugstinātas oglekļa emisijas atmosfērā
Oglekļa piesārņojums atmosfērā tiek savienots ar globālās sasilšanas brīdinājumiem. Tā rezultātā apkārtējās vides temperatūras palielinās, izmainot visu pasauli – sākot kust ledājiem, ūdens līmeņa paaugstināšanai, sugu izmiršanai. Zinātnieki uzskata, ka šis process laika gaitā nav vairs apturams, taču katrs cilvēks var pievienoties pasaules glābšanas darbībās, ieviešot dažas “zaļākas” darbības savā ikdienā (braukt ar velosipēdu, atkārtoti izmantot preces, kompostrēt izejvielas un daudz citas lietas).

Veselības problēmas
Paskatoties sabiedrību sev apkārt, varētu redzēt daudz cilvēkus, kuriem ir elpošanas problēmas. Turklāt, cilvēki, kuri ir pakļauti kaitīgajām piesārņojošajām vielām, var ciest no vēža un citām dzīvībai bīstamām slimībām.

Ozona slāņa noārdīšanās
Ozona slānim ir svarīga loma vides aizsardzībā, jo tas bloķē kaitīgo ultravioleto staru nokļūšanai uz zemes. Paaugstināta radiācija var izraisīt ādas vēzi. Ogleklis spēcīgi reaģē ar ozona gāzēm, kā rezultātā šis ozona slānis tiek noārdīts. Noārdoties ozona slānim, zeme sāk pamazām uzkarst, radot lielas izmaiņas vidē.

Augsnes neauglība
Palielināta mēslojuma (pesticīdi, insekticīdi) var izraisīt augsnes neauglību, kas savukārt veicina ražas kvalitāti un kvantitāti augkopībā un lauksaimniecībā. Īsāk sakot, tas var radīt milzīgas problēmas visai cilvēcei, kas raksturojas ar badu. Iznīcinot auglīgās lauksaimniecības zemes, cilvēkiem tās vairs nebūs derīgas, un var veidoties jaunas lielas pilsētas, rūpniecības zonas, kas atkal novedīs pie atmosfēras piesārņojuma.

Kā saprast, ka neesi vairs sportiskā formā?

Ja tava diena sastāv no skriešanas uz darbu un atpakaļ, mājas uzkopšanas, rūpēm par ģimeni un iespējams kāda brīvāka vakara pavadīšana ar draugiem, tu varētu domāt, ka nebūs laika nekādām aktivitātēm, jo nogurums ir daudz spēcīgāks nekā sporta totalizators. Pat tad, ja retu reizi tomēr sanāk aiziet uz sporta zāli, ideja, ka būsi nosvīdis un bez jebkādiem spēkiem, rada vēlmi palikt turpat zem siltas segas, dīvānā, skatoties filmas. Jebkurā gadījumā, visvienkāršākie fiziskie vingrinājumi palīdz atgūt formu īsā laika posmā. Taču, kā zināt, ka vairs neesi fiziskā formā? Šeit būs dažas pazīmes, pēc kuru identifikācijas vari noteikti apgalvot, ka sporta aktivitātēm būtu jāpievērš daudz lielāka uzmanība.

Tu nevari veikt atspiedienus
Atspiedieni pret zemi ir lielisks pārbaudījums tavai fiziskai sagatavotībai, jo tādā veidā vingrina muguras muskuļus, plecus, rokas un vēdera presi. Lai veiktu perfektu atspiedienu kaut vai bez , tev vajadzētu pārliecināti atspiesties pret zemi un bez roku trīcēšanas atkal nolaist sevi pie zemes. Tas ir grūts vingrinājums, taču ikviens, kurš ir fiziski vesels spēj no sevis izdabūt vismaz dažus atspiedienus. Lai gan pastāv daudz variācijas, cik kuram vajadzētu spēt izpildīt šos vingrinājumus, tomēr vidēji ikvienam, kurš ir jaunāks par 50 gadiem vajadzētu paveikt vismaz piecus līdz desmit vingrinājumus.

Paiet ilgs laiks, kamēr sirds ritms samazinās
Kad esi vesels un nodarbojies ar sporta aktivitātēm, sirds pukst straujāk un iegūst nepieciešamo skābekli visā organismā veiklāk. Tava sirdsdarbība ir diapazonā starp 140 līdz 190 sitieniem minūtē, atkarībā no vecuma, un ar kādu sporta veidu nodarbojies. Kad pārtrauc sporta aktivitātes, sirdsdarbība samazinās vismaz par 20 sitieniem minūtē, līdz tā nokļūst normālā tempā. Taču, ja neesi formā, tas var aizņemt daudz ilgāku laiku, un, jo mazāka sportiskā sagatavotība, jo ilgāks būs šis nepieciešamais laiks līdz normālai sirdsdarbībai.

Tev ir liels vidukļa apkārtmērs
Ik pa laikam nepieciešams pārbaudīt savu vidukļa apkārtmēru. Ķermeņa svars ne vienmēr liecina, par fitnesa līmeni, tāpēc tas ne vienmēr pateiks priekšā, ka nepieciešams sportot. Taču vairāk svars ap vēderu var liecināt, ka ķermenim ir sirds problēmas, vai nepilnīgi strādā nieres, aknas, gremošanas orgāni vai aizkuņģa dziedzeris. Veicot mērījumus necenties ieelpot visu gaisu, esi godīgs pret sevi un pārliecinies, vai patiešām esi formā.

Aizdusa pēc kāpšanas pa kāpnēm
Pat visrūdītākie sportisti jutīs, ka ķermenim ir nepieciešams vairāk skābeklis, kad kāps augšā pa trepēm. Mazs elpas trūkums ir dabiska reakcija šādā gadījumā. Taču, ja konstatēsi, ka patiešām cīnies, lai pārciestu pāris pakāpienus, tu, iespējams, neesi vairs sportiskā sagatavotības līmenī. Sirdij ir daudz grūtāk pievarēt jebkādas fiziskās aktivitātes, ja cilvēks nenodarbojas regulāri ar kādu sporta veidu. Vislabākais treniņš sirds veselības nodrošināšanai ir pastaigas vai skriešana.

Patstāvīgas vēlmes pēc cukura
Pētījumos ir pierādīts, ka cilvēkiem, kuriem ir maz aktivitātes regulāri ļoti kārojas kas salds, pārpildīts ar cukuru. Veicot biežus treniņus var just, ka apetīte, kā arī vēlme pēc saldiem ēdien arvien samazināsies.

Mūžīgs nogurums
Domāšana par to, cik ļoti nogurdinoši ir sporta zālē ir pilnīgi nepareiza. Pēc sporta aktivitātēm cilvēks nejūtas ne izsmelts ne iztukšots – tieši pretēji, viņš ir enerģijas pārņemts un aktīvs spēļu automāti. Galvenais ir piekopt vienmērīgu aktivitāšu skaitu attiecībā pret maltītēm un gulētiešanu. Nedrīkst sportot īsi pirms gulētiešanas, pretējā gadījumā būs ļoti grūti aizmigt. Vislabākais veids, kad nodarboties ar dažādām sporta aktivitātēm ir ap pieciem pēcpusdienā.

Paldies par rakstu musu kazino draugiem http://www.eirokazino.com/casino/

Ienesīgums no ieguldījumiem

Kad cilvēks ir nolēmis atlikt zināmu naudas summu saviem nākotnes ieguldījumiem, investīcijām kādā nozarē vai uzņēmumā vai arī vienkārši veicot uzkrājumus savā krājkontā, viņš automātiski nolemj, ka ikdienas patēriņam izmantojamā nauda tiks pārnesta uz viņa nākotni. Praktiski paša spēkiem nopelnītos līdzekļus šodien tērēt nesanāks. Taču šāda veida ikdienas patēriņa naudas pārnešana jeb vin koda pārbaude uz nākotni netiek darīta bez pievienotās vērtības, papildus labuma. Līdz ar noguldījumu veikšanu, kā atlīdzība tiek sagaidīti noguldījuma peļņas procenti. Indivīda personīgais ienesīgums no ieguldījumiem jeb, vienkāršāk sakot, peļņas procenti ir tāda kā alga, atlīdzība par savu līdzekļu ieguldīšanu uz noteiktu laiku, aizdošanu kāda cita lietošanā vai investēšanu kādas trešās ieinteresētās personas attīstībā. Investīcijām kādā nozarē vai savā krājkontā ir tikai viena būtība – no savas naudas saņemt vēl vairāk naudas, likt naudai pelnīt un paaugstināt indivīda finansiālo un labklājības līmeni.

Sabiedrībā bieži valda uzskats, ka līdz ar augstāku risku, ka nodotie līdzekļi varētu arī netikt atgūti, augstāka un ienesīgāka ir arī procentu likme, kuru varētu saņemt par šādu riskantu darījumu. Taču, ja riskēt nepatīk un zaudēt ieguldījumus nav ne mazākās vēlēšanās, tad atliek vien izmantot drošus noguldījumus. Kuri no noguldījumiem varētu tikt klasificēti kā droši? Noteikti depozīti un noguldījumi, kurus iespējams veikt dažādās bankās. Šādu noguldījumu atmaksa ir maksimāli nodrošināta, pat pret konkrētās bankas iespējamā bankrota gadījumā. Kā? Garantiju sniedz valsts un tās apmērs ir līdz 100 000 eiro, tātad pavisam drošiem noguldījumiem nevajadzētu pārsniegt šo summu. Kādus procentus var sagaidīt no tāda darījuma? Jāsaka, ka šie noguldījumi nenesīs pārlieku lielu ienesīgumu, bet jebkurā gadījumā tas var svārstīties no 0% līdz 0.5% gadā, atkarībā no līguma, kas ir noslēgts ar banku. Paaugstinātas drošības noguldījumiem diemžēl ienesīguma koeficients ir pārlieku zems. Bet labās ziņas ir tādas, ka bankās pieejamās ieguldījumu programmas ir pieejamas no pavisam mazām summām, nav jābūt bagātam, lai uzsāktu noguldīt un pelnīt kaut niecīgus procentus.

Pie riskantākiem darījumiem pieskaitāms akciju tirgus: akcijas un akciju fondi, kuros arī iespējams veikt savus ieguldījumus. Ja atskatās vēstures faktos, tad akciju investīcijas sniedz iespēju nodrošināt līdz pat 8% ienesīguma gada griezumā. Protams, tas ir ideālajā variantā un nebūt nenozīmē, ka ik gadu investīcijas pieaugs ar 8% intensitāti. Ieguvumi no akcijām parasti ir ļoti svārstīgi, vienā gadā var laimēties un tikt pie 15% – 20%, citā gadā tas ir knapi viens procents, bet ir arī scenāriji, kur jārēķinās ar risku zaudēt 20% un pat vairāk. Lai izvēlētos akcijas par savu investīciju rīku, kontā jau iepriekš ir jābūt paprāvam līdzekļu daudzumam, vidēji sākot no aptuveni desmit līdz divdesmit tūkstošiem eiro.

Ir vēl daudz veidu, kur investēt uzkrātos līdzekļus, kā jau minēts, var investēt savā vai draugu biznesā, taču pastāv iespēja ieguldīt iespējams arī tādās interesantās jomās kā zelts, vērtslietas, jau pieminētās akcijas, izglītība un tās attīstība, dažādi fondi, arī nekustamais īpašums. Ko būtu svarīgi darīt pirms savas izvēles? Sākt ar detalizētu izvēlētā mērķa izvērtēšanu, tā sasniegšanas iespējām un riskiem, kas šajā procesā var rasties.

Svarīgi saprast, ka nav tādu darījumu investīciju jomā, kurā nebūtu iesaistīts arī risks, absolūti visos investīciju darījumos risks pastāv – lielākā vai mazākā apjomā, bet pastāv vienmēr. Pirms iesaistīties – pašam priekš sevis ir jāizvērtē vai labums, kas tiks gūts no šāda darījuma, būs pietiekami liels un ienesīgs, lai būtu visu risku vērts.

Blogi par finansēm latviešu valodā

Nav nekāds noslēpums, ka mūsdienu digitālajā pasaulē emuāru rakstīšana nu jau ir kļuvusi par prestižu nodarbi. Katrai sabiedriski aktīvai personībai ir arī savs blogs interneta vidē. Ja arī tev šķiet, ka personīgo finanšu emuāru biežumam interneta vidē vajadzētu būt tikpat biežiem kā modes un recepšu emuāriem, tad turpini vien lasīt eurojackpot. Domāju, ka ikvienam būtu interesanti pasekot līdzi tam, kur citiem līdzcilvēkiem aiziet nauda, kādus finanšu plānus un prognozes viņi iesaka kā veiksmīgāko, kurš no visiem šiem veids varbūt arī tev kādreiz dzīvē varētu noderēt. Un, protams, patīkami, ja informācija ērti pieejama tavā dzimtajā valodā. Ja vēlies sekot līdzi reālu latviešu pieredzei un padomiem finanšu jomā, tad ir vērts pievienoties lasītāju klubam zemāk minēto blogeru emuāru ierakstiem:

http://eirone.lv – sevi pozicionē kā blogu par naudu un finansēm. Tās autore ir Alise, kura studē ekonomiku un biznesu, bet savā brīvajā laikā nododas savam hobijam – valūtas tirgum. Emuāru autore apskata tēmas par drošu ceļošanu, santehnikas preču iegādi internetā, par dažādu kredītu saņemšanas iespējām un tamlīdzīgi.

http://www.ingvilda.lv – Ingvildas Zālītes blogs par attiecībām ar finansēm, naudu un darbu no mājām. Autore raksta par finanšu un naudas lietām, mazajiem biznesiem, analizēt dažādus ar ekonomiku saistītus ciparus un faktus. Kādreiz strādājusi ziņu aģentūrā “Leta” un “BNS”.

https://bezprocentukrediti.lv/blogs – informē savus lasītājus, ka šajā vietnē viņiem būs iespēja atrast sev noderīgu informāciju par finanšu nozari, padomiem, kas noderēs finansiālā stāvokļa uzlabošanai, budžeta plānošanā un sakārtošanā, par iespējām gūt papildus ienākumus vai par to, kā vislabāk aizņemties naudu, ja rodas tāda nepieciešamība. Blogs neesot vienkārša reklāmas izkārtne ātro kredītu piedāvātājiem internetā.

https://kredits247.wordpress.com – Lindas Ozolas blogs par finanšu jautājumiem. Ieguvusi bakalaura grādu finanšu grāmatvedībā, šobrīd turpina studijas maģistratūrā. Savā blogā labprāt publicē savas pārdomas par finanšu jautājumiem, bankām Latvijā, kredītiem un kredītiestādēm.

https://kristapsa.wordpress.com – Kristapa blogs, kurš pats šobrīd strādā finanšu jomā un raksti galvenokārt par visu, kas saistīts ar finansēm Latvijā. Dažas no viņa tēmām skar nodokļu politiku, ieguldīšanu pensiju līmeņos, dažādus kredītu devējus un tamlīdzīgi. Uz doto brīdi blogam ir nepilni 170 sekotāji.

http://peisenieks.com – Kaspara Peisenieka blogs. Kaspars ir CFA 3.līmeņa kandidāts (prestižā finanšu akreditācija, kas dod priekšrocības darbā ar investīciju menedžmentu un korporatīvajām finansēm), ieguvis maģistra grādu Banku augstskolas programmā “Starptautiskajās finanses”. Savā blogā mēģina atbildēt uz jautājumiem par to, kur labāk investēt, kur papildus nopelnīt un kā vislabāk rīkoties ar saviem brīvajiem līdzekļiem, uzlabojot personīgo tēriņu budžetu. Būtiski, ka Kaspars blogā solās apskatīt tieši Latvijā dzīvojošajiem rezidentiem pieejamos finanšu instrumentus.

http://intromusic.lv – blogs, kurš aicina savus lasītājus aizņemties naudu atbildīgi. Taču kredīti nav tā vienīgie temati. Saturā tēmas par naudu bērnu rokās, kā spēt pretoties citu pārdošanas trikiem, kā veiksmīgi ietaupīt naudu u.c.

https://compeuro.lv/blogs – blakus pamatdarbībai palīdzot izvēlēties starp augošo, ātro kredītu piedāvājumiem, šis uzņēmums izveidojis arī noderīgu blogu. Šeit atradīsiet informāciju par to, kā cīnīties ar impulsu izraisītiem pirkumiem, kā naudas vietā tērēt laiku, kā veicināt sava biznesa attīstību, kā iemācīt bērniem atbildīgi rīkoties ar naudu un līdzīga rakstura informācija latviešu valodā.

http://credpro.lv/blogs – finanšu ceļvedis, kas papildus pamatdarbībai izveidojis arī blogu ar dažādām sadaļām, kuros apkopo padomus un informāciju par naudu, auto iegādi, biznesu, kredītsaistībām, finanšu izglītību, finanšu jautājumiem jauniešiem, laulātajiem un vecākiem.